Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrola ZUS 2022 rok

Kontrola ZUS 2022 rok

Protokół kontroli nr 482022110003PRO001


Rok ropoczęcia kontroli

2022

Kontrolujący:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedmiot kontroli

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społeczncyh i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadzcenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społęcznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązanie=ach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Numer kontroli

482022110003

Stan kontroli

Postępowanie kontrolne zakończone
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćGrażyna Naparło
Data wytworzenia informacji2023-04-28 09:01:44
Informację wprowadził do BIP Grażyna Naparło
Data udostępnienia informacji w BIP2023-04-28 09:01:44
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Grażyna Naparło2023-05-22 09:09:51
2 Zmiany w dokumencie Grażyna Naparło2023-04-28 09:05:36
3 Utworzenie dokumentu Grażyna Naparło2023-04-28 09:01:44