Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Podstawa prawna

Podstawa prawna

Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 t.j.).
  2. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j.).
  3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 t.j.).
  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.).
  5. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 t.j.).
  6. Kodeksu Pracy.
  7. Regulaminu Pracy.
  8. Regulaminu Organizacyjnego.
  9. Statutu Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" nadanego Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 lutego 2011r.
  10. Decyzji Wojewody Śląskiego Nr PS.II.9013/16/06 z dnia 19 lutego 2007r.

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach.
Statut Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach
Decyzja Wojewody Śląskiego Nr PS.II.9013/16/06 z dnia 19 lutego 2007 rorku w sprawie zezwolenia na prowadzenie przez Miasto - na prawach powiatu - Gliwice domu pomocy społecznej pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach przy ul. Derkacza 10

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćGrażyna Naparło
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:13:20
Informację wprowadził do BIPGrażyna Naparło
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:13:20
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 09:08:17
2Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 10:36:00
3Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 10:38:49
4Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 10:44:23
5Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 11:24:20
6Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-28 07:15:24
7Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-28 10:05:47
8Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-09-03 09:26:31
9Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-09-03 09:56:10
10Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2023-05-05 14:03:50
11Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2023-05-26 07:49:15