Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2023 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Derkacza 10 z dnia 13 listopada 2023 roku.

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2024 rok

Protokół kontroli sprawdzającej Nr 193/NS/HŻŻiPU/2023

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2024 rok

Protokół kontroli Nr 12/NS/HK/2024

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2023 rok

Protokół kontroli Nr 820/NS/HK/2023 z dnia 24.11.2023 r.

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2023 rok

Protokół kontroli Nr 819/NS/HK/2023 z dnia 24.11.2023 r.

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2023 rok

Protokół kontroli Nr 729/NS/HK/2023 z dnia 17.10.2023 r.

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2023 rok

Protokół kontroli Nr 717/NS/HK/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2023 rok

Protokół kontroli Nr 625/NS/HK/2023

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2023 rok

Protokół kontroli Nr 1808/NS/HŻŻiPU/2023

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2023 rok

Protokół kontroli Nr 296/NS/HK/2023

Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 2023 rok

Protokół kontroli Nr 132/NS/HP/2023

Kontrola ZUS 2022 rok

Protokół kontroli nr 482022110003PRO001

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022 rok

Sprawozdanie z kontroli z dnia 21 listopada 2022 roku

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2022 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" z siedzibą w Gliwicach przy ul. Derkacza 10

Kontrola ŚPWIS 2014 rok

Protokół kontroli nr 1549.12.NS-HKiŚ.2014 z dnia 26.09.2014r.
Decyzja nr NS-HKiŚ.9027.35.2014 z dnia 17.10.2014r.

Kontrola ŚPWIS 2015 rok

Protokół kontroli nr 199.12.NS-HKiŚ.2015 z dnia 31.01.2015r.

Kontrola ŚPWIS 2015 rok

Protokół kontroli nr 820.12.NS-HP.2015 z dnia 25.05.2015r.

Kontrola ŚPWIS 2015 rok

Protokół kontroli nr 1037.12.NS-HKiŚ.2015 z dnia 06.07.2015r.

Kontrola ŚPWIS 2015 rok

Protokół kontroli nr 1038.12.NS-HKiŚ.2015 z dnia 06.07.2015r.

Kontrola ŚPWIS 2015 rok

Protokół kontroli nr 1270.12.NS-HKiŚ.2015 z dnia 31.08.2015r.

Kontrola ŚPWIS 2015 rok

Protokół kontroli nr 1271.12.NS-HKiŚ.2015 z dnia 31.08.2015r.

Kontrola ŚPWIS 2016 rok

Protokół kontroli nr 288.12.NS-HKiŚ.2016 z dnia 22.02.2016r.
Decyzja nr NS-HKiŚ.9027.35.2016 z dnia 11.03.2016r.

Kontrola ŚPWIS 2016 rok

Protokół kontroli nr 762.12.NS-HŻŻiPU.2016 z dnia 06.06.2016r.

Kontrola ŚPWIS 2016 rok

Protokół kontroli nr 992.12.NS-HKiŚ.2016 z dnia 15.07.2016r.

Kontrola ŚPWIS 2017 rok

Protokół kontroli nr 97.12.NS-HŻŻiPU.2017 z dnia 23.01.2017r.

Kontrola ŚPWIS 2017 rok

Protokół kontroli nr 106.12.NS-HKiŚ.2017 z dnia 23.01.2017r.

Kontrola PPIS 2017 rok

Protokół kontroli nr 59/1207/NS/HK/17 z dnia 17.02.2017r.

Kontrola ŚPWIS 2017 rok

Protokół kontroli nr 1033.12.NS-HKiŚ.2017 z dnia 22.08.2017r.
Decyzja nr NS-HKiŚ.9027.35.2017 z dnia 15.09.2017r.

Kontrola ŚPWIS 2017 rok

Protokół kontroli nr 1211.12.NS-HKiŚ.2017 z dnia 03.10.2017r.

Kontrola PPIS 2018 rok

Protokół kontroli NR 41/1207/ns/hk/18 z dnia 14.02.2018r.

Kontrola ŚPWIS 2018 rok

Protokół kontroli nr 804.12.NS-HKiŚ.2018 z dnia 04.07.2018r.

Kontrola ŚPWIS 2018 rok

Protokół kontroli nr 805.12.NS-HKiŚ.2018 z dnia 04.07.2018r.

Kontrola ŚPWIS 2019 rok

Protokół kontroli sanitarnej nr 1121.12.NS-HŻŻiPU.2019 z dnia 22.10.2019r.

Kontrola Śląski Urząd Wojewódzki 2010 rok

Protokół kontroli z dnia 11.02.2010r.
Zalecenia pokontrolne z dnia 11.02.2010r.

Kontrola Śląski Urząd Wojewódzki 2011 rok

Protokół kontroli z dnia 29.06.2011r.
Zalecenia pokontrolne z dnia 05.07.2011r.

Kontrola Śląski Urząd Wojewódzki 2017 rok

Protokół kontroli z dnia 21.09.2017r.

Kontrola Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 2016 rok

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 16.08.2016r.
Decyzja nr 51/2016/MZ z dnia 06.09.2016r.

Kontrola Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 2017 rok

Protokół ustaleń z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 03.10.2017r.
Decyzja nr 67/2017 z dnia 03.10.2017r.

Kontrola Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 2019 rok

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 10.12.2019r.

Kontrola ZUS 2008 rok

Protokół kontroli nr 480000/0954/577/2008/6311333244 z dnia 30.07.2008r.

Kontrola ZUS 2014 rok

Protokół kontroli nr 482014050041PRO001 z dnia 16.06.2014r.

Kontrola ZUS 2019 rok

Protokół kontroli nr 482019080040PRO001 z dnia 12.09.2019r.

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2010 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 z dnia 30.03.2010r.

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2011 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 z dnia 15.06.2011r.

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2012 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 z dnia 08.10.2012r.

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2013 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 z dnia 02.01.2014r.

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2015 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 z dnia 22.12.2015r.

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2017 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Gliwicach "Nasz Dom" ul. Derkacza 10 z dnia 05.01.2018r.

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2019 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach ul. Derkacza 10 z dnia 15.02.2019r.

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2019 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Gliwicach ul. Derkacza 10 z dnia 13.01.2020r.