Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2023 rok

Kontrola Sąd Rejonowy w Gliwicach 2023 rok

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Derkacza 10 z dnia 13 listopada 2023 roku.


Rok ropoczęcia kontroli

2023

Kontrolujący:

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Przedmiot kontroli

Termin i zakres kontroli

Termin przeprowadzonej kontroli: 9 listopada 2023 roku.
Dyrektor kontrolowanego podmiotu został poinformowany o przystąpieniu do kontroli w dniu 2 listopada 2023 roku.
Kontrolą objęto okres od 1 1 listopada 2022 do 9 listopada 2023 roku.
Kontrolę przeprowadziła Sędzia wizytująca Ewa Jaworska- Góral z IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach.
Poprzednia kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2022 roku do 10 listopada 2022 roku i została przeprowadzona przez sędziego wizytującego Sonię Dwornicką z IV Wydziału i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach w okresie od 10 listopada 2022 roku do 16 listopada 2021 roku
Podstawa prawna kontroli: art. 43 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1878 ze zm.). Zlecenie kontroli dokonane pismem z 16 stycznia 2023 roku (Adm .-4110-1/21)
Kontrolę przeprowadzono bezpośrednio w wymienionej placówce.

Numer kontroli

XI WW.4050.33.2024

Stan kontroli

Postępowanie kontrolne zakończone
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćGrażyna Naparło
Data wytworzenia informacji2024-03-21 11:31:24
Informację wprowadził do BIP Grażyna Naparło
Data udostępnienia informacji w BIP2024-03-21 11:31:24
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1 Zmiany w dokumencie Grażyna Naparło2024-03-21 11:41:02
2 Zmiany w dokumencie Grażyna Naparło2024-03-21 11:40:21
3 Utworzenie dokumentu Grażyna Naparło2024-03-21 11:31:24