Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Strona główna

Strona Główna

Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"
ul. Derkacza 10
44-100 Gliwice


Telefon.:
Centrala: 32 232-26-46
Sekretariat: 32 232-19-60
Informacja w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej: 32 232-26-46 wew. 19
Dział socjalno-wspomagający: 32 232-26-46 wew. 19
Dział medyczno-opiekuńczo-rehabilitacyjny: 32 232-27-70
Dział finansowo-księgowy: 32 232-26-46 wew. 12
Dział administracyjno-gospodarczy: 32 232-26-46 wew. 13

fax: 32 232-19-60
e-mail: sekretariat@dpsd.gliwice.eu
Strona internetowa: www.dps.gliwice.pl


Godziny pracy:
Sekretariat: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Pracownik Socjalny: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00


NIP: 631-13-33-244 REGON: 000665254

epuap

epuap
Elektroniczna skrzynka podawcza

Redaktor Bip
Naparło Grażyna
telefon: 32 232-26-46
fax: 32 232-19-60
e-mail: sekretariat@dpsd.gliwice.eu

 

logo_bip_n

Strona główna BIP
www.bip.gov.pl

Instrukcja obsługi Biuletynu
Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w Bip są udostępniane na wniosek zainteresowanego.
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).

Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1429) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji.
Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (Bip).

Przepisy wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćGrażyna Naparło
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:13:20
Informację wprowadził do BIPGrażyna Naparło
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:13:20
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 09:13:04
2Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 09:13:13
3Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 09:14:47
4Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 10:15:14
5Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 10:18:53
6Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-15 10:32:26
7Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 08:54:42
8Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 11:22:51
9Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 11:22:54
10Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-24 11:23:34
11Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-28 07:54:26
12Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-07-28 07:55:03
13Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-09-03 09:32:06
14Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-09-10 10:57:40
15Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2020-12-28 09:23:42
16Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2021-01-15 08:14:47
17Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2021-01-15 08:18:56
18Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2023-11-02 12:06:51
19Modyfikacja stronyGrażyna Naparło2024-03-04 11:51:56